Chuyện bỏ thai

Những chuyện không của riêng ai!
Bạn đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong quá trình quyết định và bỏ thai rồi! Hãy kể chúng mình nghe câu chuyện của bạn và hãy để câu chuyện này động viên và giúp những bạn khác đang cân nhắc về quyết định bỏ thai của mình.