Bỏ thai an toàn là hợp pháp tại Việt Nam

Tại Việt Nam, bỏ thai lên đến 22 tuần là hợp pháp. Các cơ sở được cấp phép cung cấp dịch vụ bỏ thai áp dụng Phương pháp bỏ thai nội khoa và bỏ thai ngoại khoa theo hướng dẫn quốc gia. Từ năm 2009, WHO và Bộ Y Tế Việt Nam khuyến cáo phương […]